Tag Archives: SkyDrive

Cách đồng nhất dữ liệu giữa Dropbox, Google Drive và SkyDrive

SMEStorage-quan-ly-ung-dung-luu-tru-dam-may

Việc sử dụng các ứng dụng lưu trữ online hiện nay như: Dropbox, Google Drive, SkyDrive rất thuận tiện cho công việc cảu bạn từ việc sử dụng file, chia sẻ thông tin hoặc có thể khôi phục file bị xóa. Một người có thể sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để phcuj vụ mục đích công việc nên quản lý và đồng nhất các dữ liệu của các ứng dụng khác nhau sẽ phức tạp hơn cho bạn.  Dịch vụ trực tuyến SMEStorage sẽ tất hữu ích với bạn trong trường hợp này để đảm bảo sự đồng nhất và chuyển đổi thông tin qua lại chỉ tại một nơi duy nhất. 

Close
LIKE để ủng hộ Cách sử dụng
Like facebook để nhiều người được được biết cách sử dụng miễn phí.


Tiếc gì 1 cái Like để mọi người cùng biết đến Cách sử dụng :)